Δεν έχετε προϊόντα στο καλάθι σας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ’’ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΒΑ’’, δικαιούχος του διαδικτυακού τόπου "www.ckontova.com", εφεξής ckontova, σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (Kανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – εφεξής Kανονισμός GDPR) και την παρούσα Πολιτική Προστασίας και Απορρήτου των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ιστότοπου και δηλώνει ότι η συμμόρφωση με τις αρχές που διέπουν την προστασία των δεδομένων για την επεξεργασία αυτών αποτελεί σκοπό της, καθώς έχει δεσμευθεί να σέβεται τα ατομικά σας δικαιώματα και την ιδιωτική σας ζωή.

 

1.         Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων είναι η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ’’ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΒΑ’’ (στο εξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@ckontova.com

 

2.         Ορισμοί

Υποκείμενο Δεδομένων: κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από ή για λογαριασμό μας.

Προσωπικά Δεδομένα: κάθε πληροφορία σε σχέση με ένα προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, η οποία αφορά στην φυσική, φυσιολογική, ψυχολογική, συναισθηματική ή οικονομική κατάσταση, την πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα.

Επεξεργασία: επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (“επεξεργασία”), κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά η συλλογή, η καταχώριση, η αποθήκευση, η τροποποίηση, η ανάλυση, η χρήση, η συσχέτιση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή ή η καταστροφή.

Διαβίβαση: η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, για παράδειγμα επιτρέποντας πρόσβαση, μετάδοση ή δημοσίευση. 

Υπεύθυνος επεξεργασίας: είναι το πρόσωπο που αποφασίζει για το σκοπό, το περιεχόμενο και τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την επεξεργασία: είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

 

3.         Τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπο και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και λειτουργίες που παρέχει, τα οποία κατηγοριοποιούνται στα δεδομένα των απλών επισκεπτών και των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος, ως εξής:

α) ΑΠΛΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ:

-Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα:

Κατά την πλοήγησή σας στο ckontova, συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ("δεδομένα χρήσης") για σκοπούς ανάλυσης της χρήσης, παρακολούθησης και βελτίωσης του ckontova και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής (από ποιά σελίδα φτάσατε στον ιστότοπο), τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης του δικτυακού τόπου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο, τη συχνότητα και τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών του από εσάς. 

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος περιορίζονται στις πληροφορίες που απαιτούνται για την καλή λειτουργία, την ασφάλεια, την υποστήριξη του ηλεκτρονικού καταστήματος και την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στους χρήστες του, καθώς και τη βελτίωση αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος και των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

- Φόρμα επικοινωνίας :

Οι επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος που επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο «Επικοινωνία», παρέχοντάς μας προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα : όνομα, email, τηλέφωνο, καθώς και τυχόν προσωπικά δεδομένα που μπορεί να περιλαμβάνονται στο πεδίο «σχόλια» της φόρμας επικοινωνίας.  

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό της επικοινωνίας μας μαζί σας.

- Ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) :

Οι επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος που το επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν να λάβουν το Newsletter μας συμπληρώνοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (email) στο πεδίο «Εγγραφείτε Εδώ» («subscribe here») κερδίζοντας έκπτωση 10% για την πρώτη παραγγελία τους. Το email τους θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν το ενημερωτικό δελτίο μας (Newsletter), μπορούν να ζητήσουν να εξαιρεθούν από τη λήψη του κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που θα τους παρέχεται για το σκοπό αυτό κάθε φορά που λαμβάνουν ένα ενημερωτικό δελτίο. Εάν επιλέξετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

Το ckontova δεν συλλέγει και δεν ζητά την χορήγηση προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) και προσωπικών δεδομένων ανηλίκων, ενώ οι υπηρεσίες του δεν απευθύνονται σε ανηλίκους.

β) ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (E-SHOP):

Στα πλαίσια της χρήσης του ιστότοπου, συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα στην περίπτωση που κάποιος πραγματοποιεί παραγγελία είτε (i) ως «επισκέπτης», δηλαδή χωρίς να έχει «εγγραφεί» είτε (ii) έχοντας πραγματοποιήσει «εγγραφή» στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop). 

Ειδικότερα, στην περίπτωση που κάποιος παραγγείλει είτε ως επισκέπτης είτε κατόπιν εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα, συλλέγονται διάφορα δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα και τα οποία, σύμφωνα με την εμφανιζόμενη σχετική φόρμα, περιλαμβάνουν τα εξής: Όνομα, Επώνυμο, Email, Διεύθυνση, Χώρα, Πόλη, Ταχυδρομικός Κώδικας, Νομός /Δήμος, Τηλέφωνο, Σταθερό, Παραστατικό, Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ, Εταιρία, Επάγγελμα.

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ckontova συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για την εκτέλεση της σύμβασης και τη διεκπεραίωση των παραγγελιών, π.χ. για την επικοινωνία με τον επισκέπτη / εγγεγραμμένο χρήστη αναφορικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία και γενικά την παροχή πληροφοριών σχετικά με αγορές που έχει πραγματοποιήσει, την παράδοση της παραγγελίας στον επιθυμητό τόπο, την ταυτοποίηση του επισκέπτη / εγγεγραμμένου χρήστη / παραλήπτη σε κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς και την ενημέρωσή του για το υπάρχον απόθεμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

 

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / εγγεγραμμένος χρήστης ζητήσει να γίνει παράδοση των προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο, τότε ο επισκέπτης / εγγεγραμμένος χρήστης φέρει την ευθύνη για την ενημέρωση και συναίνεση του τρίτου, τον οποίο όρισε ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα με σκοπό την παράδοση και μόνο των σχετικών προϊόντων σε αυτόν και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του τρίτου έναντι του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

- Δεδομένα πληρωμών:

Για την ολοκλήρωση της αγοράς, ζητείται από τον χρήστη να πραγματοποιήσει την πληρωμή και στη συνέχεια εκείνος μεταφέρεται, ανάλογα με την επιλογή του, σε ένα ασφαλές περιβάλλον και συγκεκριμένα (α) στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών της Eurobank για την χρέωση των πιστωτικών / χρεωστικών καρτών των πελατών της ή (β) στο ασφαλές περιβάλλον του PayPal, όπου καταχωρεί τα δεδομένα που του ζητούνται. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ckontova σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύει τα δεδομένα πληρωμών (στοιχεία καρτών κλπ.). Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ckontova γίνονται με τη χρήση πιστοποιητικού SSL και συνεπώς είναι κρυπτογραφημένες, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια ενάντια στην υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.

- Ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) :

Κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα και, συγκεκριμένα, πριν την υποβολή των προσωπικών του δεδομένων για τη δημιουργία του σχετικού λογαριασμού εγγραφής, ο χρήστης που το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο μας καθώς και προωθητικές ενέργειές μας, επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο που δημιουργήθηκε για αυτόν τον σκοπό. Σε αυτήν την περίπτωση, το email του χρήστη θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό. Ο εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορεί, εάν αλλάξει γνώμη στο μέλλον, να ζητήσει να εξαιρεθεί από τη λήψη ενημερωτικών δελτίων και προωθητικών ενεργειών στο μέλλον, χρησιμοποιώντας τη σχετική επιλογή που του παρέχεται μέσω του Πίνακα Λογαριασμού του ("MyDashboard"). Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

 

Για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή/και να παρέχουμε ενημερώσεις, γενικά ή σχετικά με ανεπιθύμητες ενέργειες, είναι απαραίτητο να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων που σημειώνονται με αστερίσκο (*). Χωρίς αυτά τα υποχρεωτικά δεδομένα ή τη συγκατάθεσή σας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Αντίθετα, οι πληροφορίες που ζητούνται σε πεδία που δεν σημειώνονται με αστερίσκο και η συγκατάθεσή σας για τη λήψη ενημερωτικού υλικού είναι προαιρετικά και η μη παροχή τους δεν έχει καμία συνέπεια.

 

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή σας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους νόμους, τους κανονισμούς και το δίκαιο της ΕΕ, να ασκήσει δικαιώματα σε δικαστικές διαδικασίες, να ασκήσει  τα δικά του νόμιμα συμφέροντα και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στα άρθρα 6 και 9 του Κανονισμού GDPR.

 

Η επεξεργασία πραγματοποιείται τόσο με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και σε έντυπη μορφή και συνεπάγεται πάντα την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

 

4.         Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

(i)                  για να χειριστούμε τα αιτήματα που υποβάλλετε με τη ‘’Φόρμα Επικοινωνίας’’. Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α και άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού GDPR).

(ii)                για να εκτελέσουμε τις παραγγελίες σας στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για το σκοπό αυτό είναι η εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β και άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού GDPR).

(iii)              για να διαχειριστούμε τις αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών που υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου ή των φορμών. Η νομική βάση της επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού GDPR), καθώς και η επιδίωξη κάθε δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο i του κανονισμού GDPR) και νομικών υποχρεώσεων.

Επιπλέον, αλλά μόνο με την προαιρετική συγκατάθεσή σας που αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού GDPR:

(iv)              για να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό (άμεσο μάρκετινγκ) από εμάς - newsletters.

Σχετικά με τις ενημερώσεις μέσω email, μπορείτε να εξαιρεθείται από την σχετική λίστα παραληπτών των ενημερώνσεων οποιαδήποτε στιγμή, ακολουθώντας  τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

Επιλέγοντας τα κατάλληλα πλαίσια στην φόρμα επικοινωνίας συμφωνείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς αυτούς.

 

Τα δεδομένα σας ενδέχεται σε κάθε περίπτωση να υποβληθούν σε επεξεργασία, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, για λόγους συμμόρφωσης με τους νόμους, τους κανονισμούς, το δίκαιο της ΕΕ (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του Κανονισμού GDPR, για τη λήψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και την ορθή λειτουργία του (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Κανονισμού).

 

Τα προσωπικά δεδομένα εισάγονται στο σύστημα πληροφορικής μας σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και βασίζονται σε αρχές ορθής πρακτικής, νομιμότητας και διαφάνειας όσον αφορά την επεξεργασία.

 

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

 

Όλα τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε έντυπα ή αυτοματοποιημένα μέσα, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

 

5.         Αυτόματα συλλεγόμενες Πληροφορίες και Cookies

Συγκεκριμένου τύπου πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα, κάθε φορά  που εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας, καθώς και μέσω ορισμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσουμε. Οι αυτόματες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, διαδικτυακούς διακομιστές/διευθύνσεις ΙΡ (web server log) και cookies.


Διαδικτυακοί διακομιστές δεδομένων/διευθύνσεις ΙΡ

Η διεύθυνση ΙΡ είναι ένας αριθμός που δίνεται στον υπολογιστή σας κάθε φορά που συνδέεστε με το διαδίκτυο. Η αναγνώριση όλων των υπολογιστών στο διαδίκτυο γίνεται μέσω των διευθύνσεων ΙΡ, οι οποίες επιτρέπουν στους υπολογιστές και τους διακομιστές να αναγνωρίζονται μεταξύ τους και να επικοινωνούν ο ένας με τον άλλο.

 

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 13.11.2020

ΕΣΠΑ
ΕΣΠΑ

8